Ang. Detaljplan för Kalle Blanks väg. Diarienummer PBN 2013–000314

Till

Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                       2019-03-23

plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

 

 Ang. Detaljplan för Kalle Blanks väg. Diarienummer PBN 2013–000314

Planens syfte är att möjliggöra cirka 150 bostäder, skola och förskola i ett större skogsområde i Länna.

Föreningen Vårda Uppsala är positiv till planen intentioner att bygga i ett befintligt område utanför centrala Uppsala. Området planeras för en blandad bebyggelse i naturmiljö som vi bedömer har möjlighet att bli ett mycket positivt tillskott för Länna-området.

Planen möjliggör totalt cirka 150 bostäder, skola och förskola och skapar utrymme för en variation av bostadsformer med friliggande villor, radhus, parhus, kedjehus i två våningar och flerbostadshus mellan två och fyra våningar. Ett antal av flerbostadshusen har placerats i planområdets norra del. Det innebär att de kommer att få ca 600-700 m till hållplats. Planeringen bör göras om så att bostadshus med många boende ges kortare gångavstånd till hållplats för kollektivtrafik.

FVU anser vidare att viktiga hållplatslägen för buss ska förses med bra utrymme för väderskyddad cykelparkering.

 

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan

Sten Åke Bylund

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *