Ang dpl för Kvarngärdet 28:3, dnr 2016-002002. Samråd

2017-09-11

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Ang. detaljplan för Kvarngärdet 28:3, dnr 2016-002002. Samråd
Detaljplaneförslaget avser påbyggnad av en q-märkt kontorsbyggnad i hörnet S:t Olofsgatan och Väderkvarnsgatan. Det summariskt redovisade förslaget ger inte någon bra bild av hur det hela kommer att te sig när påbyggnaden är klar.
Byggnaden i hörnet S:t Olofsgatan och Väderkvarnsgatan har en q-märkt del längs S:t Olofsgatan med en förhöjning i själva hörnet, där Leche ville göra en markering. Längs med Väderkvarnsgatan finns en huskropp i tre våningar som väl stämmer med gatans fortsättning. Om man bygger på den delen med en fjärde våning försvinner själva poängen med hörnhusdelen. Om man trots allt ska bygga en fjärde våning är det av yttersta vikt att den är tydligt indragen från fasadlivet. Eftersom sektionsritningar saknas är det svårt att se hur tillbakadragen den tänkta påbyggnaden blir. Att den får glasfasad gör den inte osynlig. Även glasräcket som avskiljer terrassen framför påbyggnaden bör vara ordenligt indragen från fasaden.
Hur siktlinjen norrifrån mot domkyrkan störs redovisas inte heller.

Uppsala dag som ovan

Anna Micro Vikstrand                               Kristina Dahlberg

Ordförande                                                  styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *