ang ianspråktagandet av kajen i Uppsala hamn för serveringsändamål, till Gatu- och trafikkontoret

Föreningen Vårda Uppsala

Till

Gatu- och trafikkontoret i Uppsala kommun 2011-09-20
753 75 Uppsala

ang ianspråktagandet av kajen i Uppsala hamn för serveringsändamål.

Föreningen Vårda Uppsala noterade inför den gångna sommarsäsongen ett starkt utökat ianspråktagande av kajen längs Fyrisån, närmast Islandsbron, för serveringsändamål och vill starkt invända mot den utbredning som den aktuella serveringen tillåtits få.

Kajen är i sig en turistattraktion genom den förhållandevis livliga trafiken med båtar på ån och har tidigare varit fri att röra sig på och dessutom haft en och annan bänk att sitta på för den promenerande. Även från Östra Ågatan har den som promenerat där kunnat njuta av utsikten mot ån och båtarna samt den vackra fond som Stadsträdgården bildar, och utan hinder uppleva livet och rörelsen på kajen. Det är ju också här, nära Islandsbron, som de större turistbåtarna har sin ankarplats.

Gångna sommar har minimal friyta mellan Islandsbron och f d Tullhuset varit tillgänglig. En mycket stor del av denna yta har tillåtits belamras med serveringsdäck, skrankomgivna och övertäckta med parasoller och tältduk. En smal remsa om kanske sex – sju meters bredd längst ut mot kajkanten har varit fri för passage och för alla dem som väntat på turbåten till Skokloster att samlas på. Resten av kajens yta har varit inhägnad och otillgänglig.

De beskrivna arrangemangen har dessutom varit i särklass fula: klumpigt tillyxade möblemang och över dessa en kompakt massa av beige tältduk och dito parasoller. Den totala höjden, tätheten och bristen på genomsikt hos detta arrangemang har haft samma skymmande verkan som om det rört sig om en byggnad i samma höjd.

Arrangemanget har sålunda haft en blockerande verkan både för dem som skulle önskat röra sig och promenera på kajen och för dem som skulle ha velat se ån och båtarna från Östra Ågatan. Det har också inneburit en allmän förfulning av en tidigare attraktiv miljö. Det kan vidare ifrågasättas, om det lilla utrymmet mellan serveringsdäck och åkant är tillräckligt från säkerhetssynpunkt.

Föreningen Vårda Uppsala har ingenting emot en normalstor servering på kajen, t ex av den storlek som tidigare tillstånd medgav, dvs då kajen framför turbåten var helt fri och aktuella serveringar låg indragna mot muren längs Östra Ågatan, så att de som promenerade längs ån hade en rejält tilltagen yta att röra sig på vid passerandet av serveringarna. Föreningen vill alltså starkt förorda en återgång till tidigare, mer begränsade tillstånd, och att tillstånd för en servering av den gångna säsongens omfattning inte vidare ges.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande Anna Nilsén, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *