Årsmötet 2011, preliminär rapport

FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALA 50 ÅR

Föreningen Vårda Uppsala bildades 1961 och firar i april 2011 femtio år. Verksamheten är intensivare än någonsin. Torsdagen den 28 april höll föreningen årsmöte och fick tack vare Bondkyrko Hembygdsförenings generositet disponera Stabby prästgård för ändamålet.

Föreningen valde in två nya styrelseledamöter: Finn Landegren och Isabelle Petersson, båda studerande, Protokoll från årsmötet följer senare. Efter förhandlingarna presenterade arkitekt SAR/MSA Kristina Berglund  de åtta principer för god stadsplanering som föreningen antog i januari innevarande år.

Därefter överlämnade föreningens ordförande, arkitekt SAR/MSA PO Sporrong föreningens diplom avseende värdefulla insatser för Uppsalas stadsmiljö till MIAB FÖRVALTNING AB, representerad av Anna-Stina Johansson. MIAB:s policy är sedan starten att förvärva kulturellt värdefulla fastigheter, restaurera dem pietetsfullt exteriört och så långt möjligt bevara deras karaktär även interiört samt skaffa dem en ny användning om den ursprungliga inte längre är aktuell. Bland de senaste exemplen är den före detta Lindska skolan som nu blivit hotell och restaurang av hög klass under namnet Villa Anna. Det vackra husets framtid ter sig säkrad, och den nya verksamheten har  inneburit ett lyft för miljön i Odinslund. En omistlig gammal uppsalamiljö har tillförts nytt liv. Anna-Stina Johansson presenterade efter mottagandet av diplomet ett urval av de objekt som MIAB äger och förvaltar och gav en inblick i förvärvs- och restaureringsförloppet beträffande dessa. Föreningen gladdes åt att vid sitt 50-årsfirande kunna uppmärksamma denna verksamhet.

Föreningen avslutade denna festdag med en subskriberad supé i den vackra Stabbygården. Som final begivenhet framträdde Mats Wahlberg och Weine Karner ackompanjerade av Johannes Jonsson på piano med skön gluntsång i den varma vårnatten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *