FVU:s styrelse och övriga funktioner 2009/10

FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALAS
STYRELSE 2009/10

Lars Bagge, doc, samhällsplanerare, ordförande
Per G Berg, professor, SLU, Stad och land
Kristina Berglund, ark SAR/MSA
Kristina Dahlberg, arkitekt bitr sekr
Ingemar Ehlin, f d bibliotekarie
Bengt Jonsell, professor bergianus em
Anders Lönnqvist, JK konsult, skattmästare
Anna Nilsén, docent, konstvetare, redaktör
Thomas Nybrant, professo,r Stad och land, Ultuna
Ingrid Seeger, arkitekt SAR/MSA,
PO Sporrong, arkitekt, vice ordf
Liliane Taube, FK, inst sekr, bitr sekr
Mats Wahlberg, docent forskningschef
Henrik Widmark, fil dr, konstvetare
Sven Georg Zeitler, arkitekt SAR/MSA

——————————————————
Områdesindelning i dagordning och protokoll:
Övre Fjärdingen, Nedre Fjärdingen, Kungsängen, Svartbäcken
—————————————————––––––

FUNKTIONER UTANFÖR STYRELSEN

Valberedning:
Sammankallande: Anna Nilsén
Övriga ledamöter: Anders Lönnqvist
Elisabeth Zdansky

Revisorer:
Bankdirektör Torsten Lidberg
Rådman JK Kia Lindblom

Suppleanter:
Jur kand Gunnar Ekman
Anna Hultquist, banktjänsteman

Föreningens arkivarie:
F landsarkivarien Lars Otto Berg

Ansvarig för FVU:s hemsida: www.vardauppsala.se
Anna Nilsén

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MEDLEMSAVGIFT/år
125 kronor, familjemedlem 25 kronor

PLUSGIROKONTO
3 67 00 – 3

Medlem blir man genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens plusgiro med angivande att beloppet avser NY MEDLEM.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *