PROGRAM HÖSTEN 2014

PROGRAM  HÖSTEN  2014
Föreningen Vårda Uppsala inleder höstens utåtriktade verksamhet med ett par
föredrag om Upplandsmuseets centrala roll och betydelse för staden och regionen.

*****************************************************************************

On 15 oktober kl 18.15 i Upplandsmuseets hörsal

Håkan Liby och Bent Syse
Upplandsmuseet: Uppdraget och Uppsala
En berättelse om de erfarenheter och tankar som ledarskapet för ett så
mångskiftande projekt som Upplandsmuseet inneburit.

****************************************************************************

To 13 november kl 18.15 i Upplandsmuseets hörsal

Per Lundgren
Upplandsmuseet: Kulturen regionalt och lokalt
Per Lundgren, chef för avdelningen för kulturmiljöfrågor vid museet, berättar
om arbetet vid avdelningen och gör personliga reflektioner över utvecklingen
i Uppsala.

****************************************************************************

Alla intresserade välkomna – Fritt inträde

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *