ang områdesbestämmelser för Bladåkers kyrkomiljö. Dnr 2011/20021-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 12-01-11
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang områdesbestämmelser för Bladåkers kyrkomiljö. Dnr 2011/20021-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubr förslag till områdesbestämmelser, utsänt för samråd t o m 2012-02-10.

FVU:s synpunkter
I likhet med tidigare upprättade områdesbestämmelser för kyrkomiljöerna är beskrivningen utförlig och välskriven med ett bra förslag till bestämmelser aveende utökad bygglovplikt, utöver den generella bygglovplikten.

När det gäller jordbrukets ekonomibyggnader föreslås enligt handlingen bygglovplikt för ”Uppförande eller större tillbyggnad av ekonomibyggnader för jordbruk eller därmed jämförliga näringar samt ändring av fasadmaterial eller omfärgning till annan kulör”. FVU ställer frågan om inte även ändring av takmaterial bör ingå i bygglovplikten? Detta skulle innebära att lydelsen ändras enligt följande: ”… samt ändring av tak- och fasadmaterial eller omfärgning till annan kulör”.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande Kristina Berglund, vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *