Kallelse till årsmöte 19 mars 18.15

Lokal: Folkuniversitetets aula, Bergsbrunnagatan 1, Uppsala
Årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga på föreningens hemsida och vid mötet.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande.

2. Val av ordförande och protokollförare vid mötet.

3. Val av justeringsman.

4. Fråga om årsmötet blivit vederbörligen och i laga sammankallat.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse(handling).

6. Revisorernas berättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Val av ordförande i föreningen tillika styrelsens ordförande.

9. Val av övriga ledamöter i styrelsen.

10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

11. Utseende av valberedning.

12. Fastställande av årsavgiften.

13. Behandling av inkomna motioner.

14. Behandling av styrelsens förslag.

– Styrelsens förslag till nya stadgar.(handling).

– Styrelsens förslag till verksamhetsplan för Föreningen Vårda Uppsala 2024

– Styrelsens förslag till godkännande av verksamhetsplan för 2024.

– Förslag till extra föreningsmöte för slutligt antagande av nya stadgar. den 23.4 2024, kl. 18.15 på Folkuniversitetet, Bergsbrunnagatan 1,Uppsala.

15. Övriga ärenden

16. Årsmötets avslutande

För Föreningen Vårda Uppsala
Sten Åke Bylund, Ordförande

Föreningsbrev till årsmötet
Verksamhetsberättelse för år 2023
2023 Bokslut+Budget
FVU Förslag till nya stadgar
FVU Verksamhetsplan för Föreningen Vårda Uppsala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *