Program för våren 2014

PROGRAM FÖR VÅREN 2014

13 februari   kl 18.15 , Magnus Elfwendahl, stadsantikvarie, fil dr: 

Från objekt till helhet – att utforma ett kulturmiljöprogram

27 februari   kl 18.15, Roland Agius, kulturhistoriker, fd kommunalråd:

Uppsalas kvarnhistoria från äldsta tid till idag

13 mars  kl.18.15, Christer Åsberg, litteraturhistoriker, författare:

Författarnas Uppsala – en exposé med bilder

Tid: Kl 18.15 – 19.45.

Lokal: Stadsbiblioteket, Kerstin Ekmansalen, 1 tr, hiss.

Inträde: Avgift per föreläsning, medlemmar 40 kr, icke medlemmar 60 kr.

…………………………………………………………………………………………………….

Vidare:

ODLA ELLER BYGGA? UPPSALASLÄTTEN I FOKUS

Kl 18 precis börjar ett rundabordssamtal om slätten och dess framtid mellan sakkunniga från olika berörda områden. Vi diskuterar Uppsalaslätten, vår del av Sveriges värdefulla slättland,  ur lokalt uppsaliensiskt, svenskt och internationellt perspektiv. Programmet pågår till 19.45.

Deltagare:

Göran Carlén, översiktsplanerare, kommunledningskontoret

Claes Littorin, jordbrukare, politiker (Landsbygdspartiet)

Curt Malmenstedt, jordbrukschef, Uppsala universitet

Ingmar Messing, professor vid avd Mark och miljö, SLU

Göran Ulväng, docent i ekonomisk historia, forskare, jordägare

Sten Åke Bylund, samhällsplanerare, 1:e v ordf i FVU, samtalsledare

Viktiga frågor:

Kan vi fortsätta att ta en av landets bördigaste jordar i anspråk för bebyggelse? Är detta önskvärt från stadsbyggnadssynpunkt? Finns det andra vägar att gå?

Dags att överge successiv, årsringsvis utbyggnad av staden enligt uråldrig tradition?

Dags att se Uppsalaslätten i ett vidare perspektiv? Nationellt och även globalt?

Dags att välja ny, långsiktigt hållbar väg vid planeringen?

Efter det inledande samtalet är det fritt fram att komma med synpunkter på detta viktiga ämne.

Missa inte detta tillfälle att föra fram din åsikt!

28 april kl 18 precis i Upplandsmuseeys hörsal,  1 tr

Fritt inträde

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *