Program våren 2015

PROGRAM VÅREN 2015

12 mars kl 18.15–19.45 i Stadsbibliotekets Kerstin Ekmansal

Från påven till dagens byggbolag – aktörer på Uppsalas namngivningsarena genom tiderna.

Olika intressen har påverkat Uppsalas namnflora, inte bara påven. Varför Skitnafjärdingen fick behålla sitt namn medan Kamphavstorg fick vika för Martin Luther Kings plan och varför Gökabo blev Nåntuna backe är bara några exempel. Detta och mycket annat får du veta av ortnamnsforskaren Mats Wahlberg. Ett tillfälle att framföra din åsikt!

Inträde: Medlemmar 40 kr, övriga 60 kr.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

19 mars kl 18.15–19.45 i Stadsbibliotekets Kerstin Ekmansal

Att måla Uppsala – staden med Eric Österlunds ögon!

Varje konstnär ser motiven genom sitt eget temperament. Eric Österlund (1812–1907) har förmedlat till eftervärlden den idylliska småstad som Uppsala en gång var. Helena Harnesk, antikvarie och kulturhistoriker, ger oss en bild av ett uppsaliensiskt 1800-tal som idag till större delen är för alltid försvunnet.

Inträde: Medlemmar 40 kr, övriga 60 kr.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

23 april kl 18.00 (precis) – 19.45 i Upplandsmuseets Kerstin Ekman-sal

UPPSALABYGDEN – EN UNIK MÖTESPLATS FÖR KULTUR OCH HISTORIA I FRAMTIDEN:

Utveckla kulturturismen norr om Gamla Uppsala!

Kristina Berglund, ordförande i Föreningen Vårda Uppsala, presenterar föreningens idé att utveckla besöksnäringen i områdena utmed Fyris- och Vendelåarnas dalgångar. Här finns en stor potential för kultur- och naturturism som bör locka både Uppsalabor och långväga besökare, som bör kunna ge arbetstillfällen till bygden och också bidra till kransorternas tillväxt.

Därefter

Salsta slott, ett av vår tids bäst bevarade adelspalats från stormaktstiden.

Ylva Sohlman, Salstas slottsarkitekt, berättar om slottets historia och senare tids renoveringsinsatser. Salsta slott är ett av bygdens stora besöksmål, ett arkitektoniskt mästerverk förknippat med bland annat berättelsen om dess byggherre, Nils Bielke, en av sin tids mest lysande gestalter.

Efter föredragen är det fritt fram att komma med synpunkter och förslag på hur kulturturismen skulle kunna utvecklas. Missa inte detta tillfälle att bidra till att utveckla idén!

Fritt inträde

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *