HÖSTEN 2011/VÅREN 2012

HÖSTEN 2011/VÅREN 2012

Föreläsningsserie. FVU anordnar under hösten och våren en serie föreläsningar under rubriken Uppsala: glimtar av historia och blickar mot framtiden. Serien ger som titeln antyder både tankar kring stadens framtida utveckling och blickar bakåt i tiden. De historiska glimtarna är tänkta att ge fördjupad kunskap om staden och bidra till att skapa förståelse för dess särart: Stadens förflutna bör tillåtas påverka stadens framtid. Att känna igen sig i sin omgivning är viktigt för trivsel och gemenskap. Genom bevarad kontinuitet bakåt och framhävande av stadens särdrag i kombination med hänsynsfull förnyelse kan oönskad anonymitet i stadsbilden undvikas. Allt behöver inte bevaras. Nya accenter kan tillföras, men det bör ske med respekt för det redan befintliga.

Årsmötet 2012. Särskild kallelse kommer i vanlig ordning till årsmötet 2012 samt inbjudan till ett ännu icke bestämt efterföljande program. Datum för årsmötet är preliminärt satt till den 19 april.

Bokrelease: Preliminärt datum för presentationen av föreningens jubileumsskrift Att planera för framtiden: Fokus Uppsala, som utkommer med anledning av föreningens 50-åriga verksamhet, är satt till den 25/11  kl 15.30–17

FÖRELÄSNINGSSERIE:

Uppsala: glimtar av historia och blickar mot framtiden

Hösten 2011

13/10  kl 18.30    Bengt Andrén, stadsbyggnadsdirektör: “Uppsala, stad med potential”

3/11   kl 18.30     Roland Agius, expert på lokal industrihistoria, “Ångkvarnen: ett stycke kulturhistoria”

Våren 2012

23/2  kl 18.30      Ingemar Ehlin, arkitekturskribent och bibliotekarie: “Uppsala universitet bygger: en arkitektonisk exposé”

8/3   kl 18.30       Gunnar Lund, uppsalaföretagare, om Petterslund på 40- och 50-talen: Miljö och människor

22/3  kl 18.30      Elsie Johansson, författare:  “Uppsala öster om ån – tankar, minnen”

LOKAL: Samtliga ovan nämnda arrangemang äger rum i Stadsbibliotekets Kerstin Ekman-sal.

TID: Samtliga ovan angivna tider är precisa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *