Föreningen Vårda Uppsalas program för våren 2016

Föreningen Vårda Uppsalas program för våren 2016

Torsdag 25 februari kl 18.15

Daniel Werkmäster: Uppsala konstmuseum och konsten i Uppsala

Daniel är chef för Uppsala konstmuseum. Han berättar om museets historia och hur han ser på dess framtid. Vilken konst kommer vi att få se på slottet de närmaste åren? Det blir också några utblickar på konstlivet i Uppsala i stort, bland annat synpunkter på äldre och nytillkommen konst i den offentliga miljön. Det kommer också att vara öppet för frågor och diskussion.

Torsdag 7 april kl 18.15

Marika Hedin: Konsten att förnya varsamt – Vasamuseet och Gustavianum

Marika är historiker och chef för Museum Gustavianum vid Uppsala universitet och har tidigare bl.a. varit chef för Vasamuseet i Stockholm. Hon menar att ett bra museum ska ha en dynamisk och föränderlig verksamhet, men att det är viktigt att förändra både verksamhet och hus varsamt och med eftertanke. Hur dessa tankar kan tillämpas på Gustavianum kommer att utvecklas närmare i föredraget.

Torsdag 21 april ca 17.30 ( Obs tiden! )

Kristina Berglund: Bygga tätt, högt och utstickande? Det finns alternativ!

Efter Föreningen Vårda Uppsalas årsmöte som beräknas avslutas ca 17.30 är allmänheten välkommen att lyssna till Kristina, arkitekt SAR/MSA, tidigare ordförande i Föreningen Vårda Uppsala, numera vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

I Uppsala liksom andra svenska städer reagerar många medborgare mot en nyckfull stadsutveckling utan hänsyn till stadens egenart och kulturarv. Måste all tillväxt ske i innerstaden? Finns det ingen gräns för hur tätt och högt man får bygga? Är det hållbart med rivningar i 1960-talsstil? Måste modern arkitektur sticka ut, utan samspel med omgivningen? Viktiga aspekter att begrunda och diskutera i demokratisk process med medborgarna om man vill  uppnå en långsiktigt attraktiv stadsmiljö. FRITT INTRÄDE!

Onsdag 11 maj kl 18.15 (Samling vjd Geijer, nedanför universitetets stora trappa.)

Henrik Williams: Runstenspromenad i Universitetsparken.

Henrik är professor i nordiska språk vid Uppsala universitet med runforskning som specialitet.

Han kommer att avslöja vad runstenarna i Universitetsparken har att berätta om vikingatidens människor och deras språk.

Inträdet är 40 kr för medlemmar och 60 kr för övriga utom föredraget 21 april som är gratis.

Lokal för samtliga föreläsningar utom den 11 maj är Stadsbibliotekets Kerstin Ekmansal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *