PROGRAM HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALAS PROGRAM HÖSTEN 2012/VÅREN 2013

Hösten 2012

11/10 Elisabeth Fagerstedt, museichef, Uppsala konstmuseum:
Slottet som konstmuseum. Fördelar och nackdelar

25/10 Sten Bernhardsson, kulturchef, Uppsala kommun:
Slottet i ny gestalt blir nytt konstmuseum

Våren 2013

7 /2 Konstnären Anders Rönnlund, tf ordförande i Konstens Hus Nu:
Varför Uppsala bör bygga ett nytt hus för konsten

21/2 Daniel Werkmäster, konsthallschef, Norrtälje: Smultron i Uppsalas
konstträdgård. En presentation av konstsamlingar i Uppsala

7/3 Lars Lambert, författare, kulturdebattör mm:
Fem eller femtio favoriter bland Europas konstmuseer

Tid samtliga föreläsningar: Kl 18.30 – 19.30.
Lokal: Stadsbiblioteket, Kerstin Ekman-salen. Hiss t h, 1 tr.
Inträde: Avgift per föreläsning: medlemmar 40 kr, icke medlemmar 60 kr.

PANELDEBATT OM KONSTMUSEIFRÅGAN

25 april kl 18.00 (precis): Hur kan konstmuseifrågan bäst lösas?
Paneldebatt med inbjudna inledare samt inbjudna intressenter i publiken.
Debattledare: Mats Törngren, journalist

Ingen inträdesavgift.

Lokal: Stadsbiblioteket, Kerstin Ekman-salen. Hiss t h, 1 tr.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *